Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Grævlingehuset

Personalet

Se personalet på de enkelte stuer her.


Målgruppe

Børn med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) i alderen 0 – 7år.


Tilbud

Dagtilbud i henhold til §32 i lov om social service.

§32-tilbuddet (Rævestuen og Grævlingehuset) er normeret til 12 børn.

Der er pædagoger og en fysioterapeut fastansat. Herudover er der tilknyttet talepædagog, psykolog samt musik- og ergoterapeut efter behov.


Visitation

Indstilling til visitation sker gennem kommunal sagsbehandler til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Syddjurs Kommune.


Fysiske rammer

Specialgruppen kaldet Grævlingehuset, er den del af Margrethe Børnehaven, der er en kommunal integreret institution beliggende i Pindstrup, Syddjurs Kommune.

Grævlingehuset ligger i selvstændig bygning, som indeholder 3 rum til indlæring og arbejdsbordskoncept. Endvidere er der et grupperum, køkken og hygiejnerum.

Udendørs er der fælles legepladser sammen med hele institutionen, og endvidere har Grævlingehuset et lille grønt område i forbindelse med vores store terrasse.


Grævlingehusets Pædagogik

Et af Grævlingehusets mål er at børn med ASF oplever en dag i børnehaven som andre småbørn i Danmark.

Grævlingehusets pædagogik er inspireret af TEACCH, hvilket bygger på

  • Tydelig fysisk struktur
    Grævlingehuset er opbygget på en sådan måde, at der er små nicher til børn som har brug for at sidde uforstyrret, og der er nicher som indbyder til social leg. Kendetegnet for alle nicher er, at der er vist med billeder, hvad børnene kan lege/arbejde med de forskellige steder.
  • Skemalægning for barnet