Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Krudtuglerne

Personalet

Se personalet på de enkelte stuer her.


Krudtuglerne er Danmarks bedste vuggestue. Her har vi fokus på barnets grundlæggende udvikling: Det lille barn lærer verden at kende gennem kroppen.

Hos Krudtuglerne har vi fokus barnets grundlæggende udvikling. Et menneske udvikler sig gennem hele livet, men det går langsommere og langsommere. Meget sker i starten hvor barnet fx:

 • Begynder at rulle, krybe, kravle.
 • Rejser sig til stående stilling og senere begynder at gå.
 • Sproget dannes.

Ved at sætte fokus på sansemotorikken, kan vi være med til at sikre et godt fundament – ikke blot for den motoriske udvikling, men også for det sociale liv, generel trivsel, sproglig udvikling, indlæring og koncentrationsevne.

Forskellige konkrete erfaringer er med til senere at danne grundlag for at barnet kan gå i gang med øvrig læring. Derfor har vi særlig opmærksomhed på krop og bevægelse i vores dagligdag. Dette kan dog ikke stå alene idet barnet har brug for at indgå i et socialt samspil for at kunne udvikle sig. Vi bestræber os på at tilbyde:

 • Et spændende, udfordrende legemiljø
 • Gode trygge rammer
 • Tid/nærvær
 • Inspirerende voksne, der forstår at blande sig og ”blande sig udenom”
 • Inkluderende miljøer

Vi vil gerne være kendt, som et sted, hvor børnene respekteres, og hvor børn og forældre oplever en god grundstemning, tryghed, dialog, kvalitet i hverdagen og et personale der fortsat uddanner sig.

Vi mener børn har ret til at blive hørt og få grundlæggende ønsker/behov opfyldt som fx:

 • Anerkendelse.
 • Tryghed.
 • Mulighed for udvikling.
 • Nysgerrighed.
 • Finde egne grænser og blive hjulpet videre.
 • Selvstændighed.
 • Retten til at udtrykke følelser.
 • Genkendelighed i hverdagen.
 • Være en del af et fællesskab.

Nøgleord for os er: Anerkendelse, nærvær, omsorg, trivsel, humor, livsglæde, livskvalitet, leg, udeliv, krop og bevægelse.

Vi arbejder ud fra at vi som mennesker er forskellige, og vi tager hensyn til det enkelte barns behov, med fokus på fællesskabet.

Vores grundholdning er at børn er sociale og kompetente. I dagligdagen kommer det til udtryk ved at vi er omsorgsfulde og tydelige voksne, og at børnene har medbestemmelse på de områder hvor de, i kraft af deres alder og udvikling, selv er i stand til at vælge.

Vi opholder os i bogstaveligste forstand på gulvet og vores indretning tager udgangspunkt i ovenstående – med bl.a. god plads og mulighed for kropslig udfoldelse.

Vi prioriterer udeliv højt og er ude hver dag i alt slags vejr – fx på legepladsen, på tur i skoven, i byen m.m.

Vi betragter forældrene som vores vigtigste samarbejdspartnere. Samarbejdet bygger på gensidig respekt og tillid, med dialog i centrum. Vi forventer at forældrene bestræber sig på at deltage i forældremøder, forældresamtaler og øvrige arrangementer og holder sig orienteret vha. nyhedsbreve, opslagstavlen og daglig dialog.

Se mere i Pindstrup Børnehus' pædagogiske læreplan.