Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hjortestuen

Personalet

Se personalet på de enkelte stuer her.


Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau: Troldene og Lopperne. De ældste børn er Troldene, som går ture ud af huset nogle af ugens dage. Den yngste gruppe er Lopperne, som har deres dagligdag i børnehaven.

Vi arbejder med en fast dagsrytme, da planlægning og struktur i hverdagen er vigtig for at tilgodese børn med specielle behov og udfordringer – det skaber overskuelighed og forudsigelige og trygge rammer for børnene.

Vi gør meget ud af at tilpasse læringsrummene og de pædagogiske processer målrettet børnegruppen. Vores fysiske rammer er gennemtænkt således, at der er små legemiljøer, hvor man kan finde ro og fordybelse, og hvor man er enige om regler og rammer for, hvad man må, samt hvordan vi er overfor hinanden.

Når der er brug for det, kan vi anvende det konsultative team, som består af psykolog, talepædagog, fysioterapeut samt en socialrådgiver til sparring om det daglige arbejde i børnehaven.


International Child Development Program (ICDP)

På Hjortestuen arbejder vi ud fra ICDP, som er en anerkendende og ressourceorienteret pædagogik. Den er baseret på et menneskesyn, hvor alle har værdi og ressourcer. Børn udvikles og trives bedst når de anerkendes – børn skal ses, høres, krammes og føle sig forstået, så de oplever og føler anerkendelsen af hele deres person, ikke kun deres færdigheder og talenter.

Se mere i Pindstrup Børnehus' pædagogiske læreplan.